Sistem Atac Automat

Sistemul de atac automat permite sa atacati monștrii și Pietrele Metin în mod automat.

 • Monștrii/Metinele trebuie sa fie în raza vizuală a jucătorului, monștrii/metinele aflati/te la depărtare nu sunt atacați/te.
 • Se poate utiliza acest sistem de pe cal sau de jos.

Modul Premium

 • Poate fi utilizat de la orice level.
 • În modul premium se pot folosi poțiuni, abilități cât și facilitatea de a reînvia. Vezi [[1]].
 • Se poate achiziționa din Item Shop.
 • La achiziționare va aparea în colț stânga sus Atac-Automat.png.

Modul de utilizare

 • Pentru a accesa sistemul de atac automat apasați tasta "k"
 • Va aparea o ferestră cu următoarele opțiuni.

Atac Auto.png

 • În sectiunea Abilități adaugam abilitațiile pe care dorim sa le utilizăm, la adăugarea abilității se va completa automat(în secunde) timpul de activare/reactivare a abilității (se poate modifica).
 • Pentru a adăuga abilităţile în fereastra Atac Automat, acestea trebuiesc luate din fereastra Calificări (tasta rapidă - V).
  Nu încercaţi să luaţi abilităţile din bara de jos, nu veți putea să le puneţi în fereastra de Atac Automat.
 • Atunci când daţi Start la Atacul Automat, indicat este să nu aveţi activată nici o abilitate în acel moment (Aura, Tăiş, Iureş, etc).
 • În secțiunea Licori se adauga licorile pe care dorim sa le utilizăm.
 • La
  Background.png
  Licoare Roșie(L).png
  Licoare Roșie(L) și
  Background.png
  Licoare Albastră(L).png
  Licoare Albastră(L) cifrele reprezinta procente % din viață/mană la care sistemul va utiliza licorile.
 • Pentru licorile speciale
  Background.png
  Licoare Violet(L).png
  Licoare Violet(L),
  Background.png
  Licoare Verde(L).png
  Licoare Verde(L), diferite ape, pești, etc. cifrele reprezintă intervalul(secunde) când se vor utiliza licorile.
 • Atac- On -- pornește atacul automat.
 • Focus- On -- jucătorul va sta în raza de spațiu aleasă de tine, dacă este Off, jucătorul va merge după monștri și metine oriunde pe hartă.
 • Licori- On -- se folosesc licorile.
 • Abilități- On -- se folosesc abilitățile.
 • Reînviere- On -- jucătorul va reînvia automat în același loc în decurs de aproximativ 2 minute.