Piatra Spiritului Dragon Granat

Piatra Spiritului Dragon Granat Brută

Granat Dragon Brut
Background.png
Granat Dragon Brut (Opac).png
Background.png
Granat Dragon Brut (Clar).png
Background.png
Granat Dragon Brut (Perfect).png
Background.png
Granat Dragon Brut (Strălucitor).png
Background.png
Granat Dragon Brut (Excelent).png
Claritate
Nivel
Bonus 1
Extra Bonus
Background.png
Granat Dragon Brut (Opac).png

Opac
+0
PV+15
Fără alte bonusuri
+1
PV+30
Fără alte bonusuri
+2
PV+45
Fără alte bonusuri
Background.png
Granat Dragon Brut (Clar).png

Clar
+0
PV+30
Fără alte bonusuri
+1
PV+45
Fără alte bonusuri
+2
PV+60
Fără alte bonusuri
Background.png
Granat Dragon Brut (Perfect).png

Perfect
+0
PV+45
Fără alte bonusuri
+1
PV+60
Fără alte bonusuri
+2
PV+75
Fără alte bonusuri
+3
PV+90
Fără alte bonusuri
Background.png
Granat Dragon Brut (Strălucitor).png

Strălucitor
+0
PV+60
Fără alte bonusuri
+1
PV+75
Fără alte bonusuri
+2
PV+90
Fără alte bonusuri
+3
PV+105
Fără alte bonusuri
Background.png
Granat Dragon Brut (Excelent).png

Excelent
+0
PV+75
Fără alte bonusuri
+1
PV+90
Fără alte bonusuri
+2
PV+105
Fără alte bonusuri
+3
PV+120
Fără alte bonusuri
+4
PV+150
Fără alte bonusuri

▲ To the top ▲

Piatra Spiritului Dragon Granat Tăiată

Granat Dragon Tăiat
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Opac).png
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Clar).png
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Perfect).png
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Strălucitor).png
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Excelent).png
Claritate
Nivel
Bonus 1
Extra Bonus
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Opac).png

Opac
+0
PV+45
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +45 sau
Max. PM +1% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+60
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +60 sau
Max. PM +1% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+75
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +75 sau
Max. PM +1% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+90
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +90 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Clar).png

Clar
+0
PV+60
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +60 sau
Max. PM +1% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+75
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +75 sau
Max. PM +1% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+90
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +90 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+120
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +120 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Perfect).png

Perfect
+0
PV+75
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +75 sau
Max. PM +1% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+90
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +90 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+120
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +120 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+150
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +150 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Strălucitor).png

Strălucitor
+0
PV+90
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +90 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+120
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +120 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+150
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +150 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+180
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +180 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+4
PV+225
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Tăiat (Excelent).png

Excelent
+0
PV+120
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +120 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+150
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +150 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+180
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +180 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+225
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+4
PV+300
De la 0 la 1 Bonus și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM

▲ To the top ▲

Piatra Spiritului Dragon Granat Rară

Granat Dragon Rar
Background.png
Granat Dragon Rar (Opac).png
Background.png
Granat Dragon Rar (Clar).png
Background.png
Granat Dragon Rar (Perfect).png
Background.png
Granat Dragon Rar (Strălucitor).png
Background.png
Granat Dragon Rar (Excelent).png
Claritate
Nivel
Bonus 1
Extra Bonus
Background.png
Granat Dragon Rar (Opac).png

Opac
+0
PV+90
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +90 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+105
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +105 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+135
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +135 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+165
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +165 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+4
PV+225
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Rar (Clar).png

Clar
+0
PV+105
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +105 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+135
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +135 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+165
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +165 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+225
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+4
PV+300
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Rar (Perfect).png

Perfect
+0
PV+135
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +135 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM +1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+165
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +165 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+225
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+300
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+4
PV+375
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +375 sau
Max. PM +5% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Rar (Strălucitor).png

Strălucitor
+0
PV+165
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +165 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+225
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+300
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+375
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +375 sau
Max. PM +5% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+4
PV+450
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +450 sau
Max. PM +6% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Rar (Excelent).png

Excelent
+0
PV+225
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+300
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM +2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+375
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +375 sau
Max. PM +5% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+3
PV+450
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +450 sau
Max. PM +6% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+4
PV+600
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +600 sau
Max. PM +8% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM

▲ To the top ▲

Piatra Spiritului Dragon Granat Antică

Granat Dragon Antic
Background.png
Granat Dragon Antic (Opac).png
Background.png
Granat Dragon Antic (Clar).png
Background.png
Granat Dragon Antic (Perfect).png
Background.png
Granat Dragon Antic (Strălucitor).png
Background.png
Granat Dragon Antic (Excelent).png
Claritate
Nivel
Bonus 1
Bonus 2
Extra Bonus
Background.png
Granat Dragon Antic (Opac).png

Opac
+0
PV+150Rezistență la fulger 1%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +150 sau
Max. PM +2% sau
Regenerare PM+1% sau
1% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+180Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +180 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+225Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+270Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +270 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+4
PV+300Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Antic (Clar).png

Clar
+0
PV+180Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +180 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+225Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+270Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +270 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+300Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+4
PV+375Rezistență la fulger 3%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +375 sau
Max. PM +5% sau
Regenerare PM+3% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Antic (Perfect).png

Perfect
+0
PV+225Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +225 sau
Max. PM +3% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+270Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +270 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+300Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+3
PV+375Rezistență la fulger 3%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +375 sau
Max. PM +5% sau
Regenerare PM+3% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+4
PV+525Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +525 sau
Max. PM +7% sau
Regenerare PM+4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Antic (Strălucitor).png

Strălucitor
+0
PV+270Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +270 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+300Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+2
PV+375Rezistență la fulger 3%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +375 sau
Max. PM +5% sau
Regenerare PM+3% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+3
PV+525Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +525 sau
Max. PM +7% sau
Regenerare PM+4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+4
PV+600Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +600 sau
Max. PM +8% sau
Regenerare PM+4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Antic (Excelent).png

Excelent
+0
PV+300Rezistență la fulger 2%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +300 sau
Max. PM +4% sau
Regenerare PM+2% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
1% Șansă de a reface PM
+1
PV+375Rezistență la fulger 3%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +375 sau
Max. PM +5% sau
Regenerare PM+3% sau
2% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+2
PV+525Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +525 sau
Max. PM +7% sau
Regenerare PM+4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+3
PV+600Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +600 sau
Max. PM +8% sau
Regenerare PM+4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+4
PV+900Rezistență la fulger 6%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +900 sau
Max. PM +12% sau
Regenerare PM+6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+5
PV+1200Rezistență la fulger 8%
De la 0 la 2 Bonusuri și anume
Max. PM +1200 sau
Max. PM +16% sau
Regenerare PM+8% sau
8% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM

▲ To the top ▲

Piatra Spiritului Dragon Granat Legendară

Granat Dragon Legendar
Background.png
Granat Dragon Legendar (Opac).png
Background.png
Granat Dragon Legendar (Clar).png
Background.png
Granat Dragon Legendar (Perfect).png
Background.png
Granat Dragon Legendar (Strălucitor).png
Background.png
Granat Dragon Legendar (Excelent).png
Claritate
Nivel
Bonus 1
Bonus 2
Extra Bonus
Background.png
Granat Dragon Legendar (Opac).png

Opac
+0
PV+450Rezistență la fulger 3%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +450 sau
Max. PM +6% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+1
PV+525Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +525 sau
Max. PM +7% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+2
PV+600Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +600 sau
Max. PM +8% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+3
PV+675Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +675 sau
Max. PM +9% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+4
PV+750Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Legendar (Clar).png

Clar
+0
PV+525Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +525 sau
Max. PM +7% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+1
PV+600Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +600 sau
Max. PM +8% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+2
PV+675Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +675 sau
Max. PM +9% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+3
PV+750Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+4
PV+825Rezistență la fulger 6%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +825 sau
Max. PM +11% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Legendar (Perfect).png

Perfect
+0
PV+600Rezistență la fulger 4%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +600 sau
Max. PM +8% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+1
PV+675Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +675 sau
Max. PM +9% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+2
PV+750Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+3
PV+825Rezistență la fulger 6%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +825 sau
Max. PM +11% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+4
PV+975Rezistență la fulger 7%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +975 sau
Max. PM +13% sau
Regenerare PM +7% sau
7% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Legendar (Strălucitor).png

Strălucitor
+0
PV+675Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +675 sau
Max. PM +9% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+1
PV+750Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+2
PV+725Rezistență la fulger 6%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +825 sau
Max. PM +11% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+3
PV+975Rezistență la fulger 7%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +975 sau
Max. PM +13% sau
Regenerare PM +7% sau
7% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+4
PV+1125Rezistență la fulger 8%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1125 sau
Max. PM +15% sau
Regenerare PM +8% sau
8% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+5
PV+1350Rezistență la fulger 9%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1350 sau
Max. PM +18% sau
Regenerare PM +9% sau
9% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Legendar (Excelent).png

Excelent
+0
PV+750Rezistență la fulger 5%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+1
PV+825Rezistență la fulger 6%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +825 sau
Max. PM +11% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+2
PV+975Rezistență la fulger 7%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +975 sau
Max. PM +13% sau
Regenerare PM +7% sau
7% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+3
PV+1125Rezistență la fulger 8%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1125 sau
Max. PM +15% sau
Regenerare PM +8% sau
8% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+4
PV+1350Rezistență la fulger 9%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1350 sau
Max. PM +18% sau
Regenerare PM +9% sau
9% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+5
PV+1575Rezistență la fulger 11%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1575 sau
Max. PM +21% sau
Regenerare PM +11% sau
11% daune vor fi absorbite de PM sau
6% Șansă de a reface PM
+6
PV+1800Rezistență la fulger 12%
De la 0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1800 sau
Max. PM +24% sau
Regenerare PM +12% sau
12% daune vor fi absorbite de PM sau
6% Șansă de a reface PM

Piatra Spiritului Dragon Granat Mitică

Granat Dragon Mitic
Background.png
Granat Dragon Mitic (Opac).png
Background.png
Granat Dragon Mitic (Clar).png
Background.png
Granat Dragon Mitic (Perfect).png
Background.png
Granat Dragon Mitic (Strălucitor).png
Background.png
Granat Dragon Mitic (Excelent).png
Claritate
Nivel
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Extra Bonus
Background.png
Granat Dragon Mitic (Opac).png

Opac
+0
PV+525Rezistență la fulger 4%Puterea fulgerului 4%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +525 sau
Max. PM +7% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+1
PV+600Rezistență la fulger 4%Puterea fulgerului 4%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +600 sau
Max. PM +8% sau
Regenerare PM +4% sau
4% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM
+2
PV+675Rezistență la fulger 5%Puterea fulgerului 5%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +675 sau
Max. PM +9% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+3
PV+750Rezistență la fulger 5%Puterea fulgerului 5%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+4
PV+825Rezistență la fulger 6%Puterea fulgerului 6%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +825 sau
Max. PM +11% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Mitic (Clar).png

Clar
+0
PV+675Rezistență la fulger 5%Puterea fulgerului 5%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +675 sau
Max. PM +9% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+1
PV+750Rezistență la fulger 5%Puterea fulgerului 5%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+2
PV+825Rezistență la fulger 6%Puterea fulgerului 6%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +825 sau
Max. PM +11% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+3
PV+900Rezistență la fulger 6%Puterea fulgerului 6%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +900 sau
Max. PM +12% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+4
PV+975Rezistență la fulger 7%Puterea fulgerului 7%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +975 sau
Max. PM +13% sau
Regenerare PM +7% sau
7% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Mitic (Perfect).png

Perfect
+0
PV+750Rezistență la fulger 5%Puterea fulgerului 5%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +750 sau
Max. PM +10% sau
Regenerare PM +5% sau
5% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+1
PV+825Rezistență la fulger 6%Puterea fulgerului 6%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +825 sau
Max. PM +11% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+2
PV+900Rezistență la fulger 6%Puterea fulgerului 6%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +900 sau
Max. PM +12% sau
Regenerare PM +6% sau
6% daune vor fi absorbite de PM sau
3% Șansă de a reface PM
+3
PV+1050Rezistență la fulger 7%Puterea fulgerului 7%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1050 sau
Max. PM +14% sau
Regenerare PM +7% sau
7% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+4
PV+1200Rezistență la fulger 8%Puterea fulgerului 8%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1200 sau
Max. PM +16% sau
Regenerare PM +8% sau
8% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Mitic (Strălucitor).png

Strălucitor
+0
PV+975Rezistență la fulger 7%Puterea fulgerului 7%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +975 sau
Max. PM +13% sau
Regenerare PM +7% sau
7% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+1
PV+1125Rezistență la fulger 8%Puterea fulgerului 8%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1125 sau
Max. PM +15% sau
Regenerare PM +8% sau
8% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+2
PV+1275Rezistență la fulger 9%Puterea fulgerului 9%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1275 sau
Max. PM +17% sau
Regenerare PM +9% sau
9% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+3
PV+1425Rezistență la fulger 10%Puterea fulgerului 10%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1425 sau
Max. PM +19% sau
Regenerare PM +10% sau
10% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+4
PV+1575Rezistență la fulger 11%Puterea fulgerului 11%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1575 sau
Max. PM +21% sau
Regenerare PM +11% sau
11% daune vor fi absorbite de PM sau
6% Șansă de a reface PM
+5
PV+1800Rezistență la fulger 12%Puterea fulgerului 12%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1800 sau
Max. PM +24% sau
Regenerare PM +12% sau
12% daune vor fi absorbite de PM sau
6% Șansă de a reface PM
Background.png
Granat Dragon Mitic (Excelent).png

Excelent
+0
PV+1125Rezistență la fulger 8%Puterea fulgerului 8%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1125 sau
Max. PM +15% sau
Regenerare PM +8% sau
8% daune vor fi absorbite de PM sau
4% Șansă de a reface PM
+1
PV+1275Rezistență la fulger 9%Puterea fulgerului 9%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1275 sau
Max. PM +17% sau
Regenerare PM +9% sau
9% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+2
PV+1425Rezistență la fulger 10%Puterea fulgerului 10%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1425 sau
Max. PM +19% sau
Regenerare PM +10% sau
10% daune vor fi absorbite de PM sau
5% Șansă de a reface PM
+3
PV+1575Rezistență la fulger 11%Puterea fulgerului 11%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1575 sau
Max. PM +21% sau
Regenerare PM +11% sau
11% daune vor fi absorbite de PM sau
6% Șansă de a reface PM
+4
PV+1800Rezistență la fulger 12%Puterea fulgerului 12%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +1800 sau
Max. PM +24% sau
Regenerare PM +12% sau
12% daune vor fi absorbite de PM sau
6% Șansă de a reface PM
+5
PV+2025Rezistență la fulger 14%Puterea fulgerului 14%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +2025 sau
Max. PM +27% sau
Regenerare PM +14% sau
14% daune vor fi absorbite de PM sau
7% Șansă de a reface PM
+6
PV+2400Rezistență la fulger 16%Puterea fulgerului 16%
0 la 3 Bonusuri și anume
Max. PM +2400 sau
Max. PM +32% sau
Regenerare PM +16% sau
16% daune vor fi absorbite de PM sau
8% Șansă de a reface PM
Set BonusPV +450Rezistență la fulger 3%Puterea fulgerului 3%
Dacă bonusul există pe piatră
Max. PM +450 sau
Max. PM +6% sau
Regenerare PM +3% sau
3% daune vor fi absorbite de PM sau
2% Șansă de a reface PM