Magie Verde B

Magie Verde B

Images
Magie Verde B.png
Background.png
Magie Verde B.png
Description
Magie Verde B
Înlătura bonusurile unui obiect din echipament şi adaugă altele noi. Poate fi folosit doar pe arme şi armuri până la nivelul 40.
Function
  • Toate bonusurile obiectului vor fi înlocuite, numărul lor nu este schimbat. (Exemplu: O armă cu Putere +8 -> Tare împotriva animalelor +10%). Un caz special sunt armele cu paguba medie şi paguba competenţei (Exemplu: Cele de level 30 şi 75). Pagubele sunt păstrate mereu, se modifică doar valoarea.
Quests

This item is not used in quests.

Origin
Other
Tradable Dropable Storable Stackable
NPC Trade Window Private Shop
No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo  • Poate fi folosit doar pe Arme şi Armuri până la nivelul 40.

▲ To the top ▲