Curea Albastră

Curea Albastră

Images
Curea Albastră.png
Background.png
Curea Albastră.png
Description
Curea Albastră
Material de bază pentru fabricarea curelelor.
Function
Quests

This item is not used in quests.

Origin
Other
Tradable Dropable Storable Stackable
NPC Trade Window Private Shop
No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNoFolosit pentru a fabrica:

▲ To the top ▲