Conducere

Gruppenleader"normales" Gruppenmitglied"normales" Gruppenmitglied"normales" Gruppenmitglied"normales" GruppenmitgliedAngreiferTrefferpunkteTrefferpunkteTrefferpunkteTrefferpunkteTrefferpunkteTrefferpunkteGruppenerfahrungsbonusGruppenerfahrungsbonusGruppenerfahrungsbonusGruppenerfahrungsbonusGruppenerfahrungsbonusGruppenerfahrungsbonus
Exemplu de grupăConducere

Führungssymbol im Fertigkeisfenster Competenţa numită Conducere este una din abilităţile standard şi astfel fiecare clasă de caractere este la fel de accesibilă.
Conducerea permite şefului unei grupe să atribuie fiecărui membru al acesteia anumite bonusuri. Un caracter nu poate beneficia de aceste bonusuri decât dacă se află într-o grupă, în care şeful are antrenată abilitatea de conducere. Dacă membrii grupului au la rândul lor dezvoltată această abilitate, este irelevant.
Primul bonus se poate activa când abilitatea de conducere a ajuns la 10 puncte, iar la P şeful grupei poate atribui unui număr de 7 membri din grupă anumite bonusuri.

Lider-ul grupei va primi un procent de 5 ~ 15% din fiecare bonus atribuit membrilor grupei, în functie de nivelul de Conducere. Cu cat mai multe bonusuri sunt date membrilor grupei, cu atat mai multe bonusuri va primi si el.

Bonusurile suplimentare

Când abilitatea de conducere ajunge la anumite nivele, aceasta îi permite şefului unei grupe să dea membrilor acestora câte un rang, şi odată cu rangul anumite bonusuri. Dar toate aceste bonusuri sunt valabile doar dacă cel vizat se află în vecinătatea şefului grupei şi beneficiază de bonusul de experienţă în grupă. Fiecare rang în cadrul grupului poate fi atribuit o singură dată, iar un membru poate primi maxim un bonus(cu excepţia atacului la P).


10-19 puncte
Stabileşte ca atacator

După ce a zecea carte Fundal.pnglink={{{link}}} Arta de război Sun-zi a reuşit, şeful grupei poate da unui membru un rang (NU PE SINE ÎNSUŞI!!), şi anume "Setează ca atacator", iar acelui membru îi vor creşte daunele provocate.


Nivelele M1-M5
Stabileşte ca berserker
Stabileşte ca luptător de apropiere

După ce cea de-a 20-a carte Fundal.pnglink={{{link}}} Arta de război Sun-zi a fost citită cu succes, abilitatea de conducere ajunge la M1 şi sunt disponibile două noi ranguri pentru grupă. Şeful grupei are acum opţiunile suplimentare "Setează ca berserker" (viteză de atac suplimentară) sau "Setează ca luptător de apropiere" (PV suplimentar).
De acum competenţa se va putea antrena folosind Fundal.pnglink={{{link}}} Arta de război Wu-zi, care funcţionează ca şi Fundal.pnglink={{{link}}} cărţile de competenţă normale (vor fi necesare 55 de cărţi reuşite pentru a ajunge la G1).


Nivelele M6-M10
Stabileşte ca blocant

Odată cu atingerea nivelului M5, va apărea o nouă opţiune "Setează ca blocant", dar va putea fi activată pentru un membru al grupului doar de la nivelul M6 încolo. Aceasta este o abilitate care prelungeşte timpul de acţiune al vrăjilor. Timpul total nu apare in descrierea bonusului, însă acesta poate fi cronometrat.


Nivelele G1-P
Stabileşte ca atacator
Stabileşte ca maestru al competenţei
Stabileşte ca apărător

De la G1 la G6 se adaugă noi opţiuni, dintre care una este "Setează ca apărător". La nivel P se poate atribui rangul de atacator unui număr de 2 membri ai grupului. Bonusurile "Stabileşte ca maestru al competenţei și "Stabileşte ca apărător" vor apărea de la nivelul G1 însă nu pot fi activate pentru nici un membru al grupei până când nu aveți la conducere nivelul G6 respectiv P.Următorul tabel arată ce bonusuri pot fi acordate şi de la ce nivel al competenţei.

Conducere
(Nivel)
Setează ca
atacator
Setează ca
berserker
Setează ca
luptător de apropiere
Setează ca
blocant
Setează ca
maestru al competenţei
Setează ca
apărător
Imagine Stabileşte ca atacator Stabileşte ca berserker Stabileşte ca luptător de apropiere Stabileşte ca blocant Stabileşte ca maestru al competenţei Stabileşte ca apărător
0 - 9
10 +23 valoarea atacului
11 +24 valoarea atacului
12 +25 valoarea atacului
13 +26 valoarea atacului
14 +28 valoarea atacului
15 +29 valoarea atacului
16 +30 valoarea atacului
17 +31 valoarea atacului
18 +32 valoarea atacului
19 +34 valoarea atacului
M1 +40 valoarea atacului +3 viteză de atac +775 Max PV
M2 +41 valoarea atacului +3 viteză de atac +804 Max PV
M3 +42 valoarea atacului +3 viteză de atac +833 Max PV
M4 +43 valoarea atacului +3 viteză de atac +862 Max PV
M5 +44 valoarea atacului +3 viteză de atac +890 Max PV
M6 +46 valoarea atacului +4 viteză de atac +920 Max PV Durata skill-urilor: +32
M7 +47 valoarea atacului +4 viteză de atac +963 Max PV Durata skill-urilor: +33
M8 +49 valoarea atacului +4 viteză de atac +1.007 Max PV Durata skill-urilor: +34
M9 +51 valoarea atacului +4 viteză de atac +1.050 Max PV Durata skill-urilor: +36
M10 +53 valoarea atacului +4 viteză de atac +1.094 Max PV Durata skill-urilor: +37
G1 +59 valoarea atacului +5 viteză de atac +1.239 Max PV Durata skill-urilor: +41
G2 +61 valoarea atacului +5 viteză de atac +1.282 Max PV Durata skill-urilor: +43
G3 +62 valoarea atacului +5 viteză de atac +1.326 Max PV Durata skill-urilor: +44
G4 +64 valoarea atacului +5 viteză de atac +1.369 Max PV Durata skill-urilor: +45
G5 +66 valoarea atacului +5 viteză de atac +1.413 Max PV Durata skill-urilor: +47
G6 +68 valoarea atacului +5 viteză de atac +1.471 Max PV Durata skill-urilor: +49 +613 Max PM
G7 +71 valoarea atacului +6 viteză de atac +1.529 Max PV Durata skill-urilor: +50 +637 Max PM
G8 +73 valoarea atacului +6 viteză de atac +1.587 Max PV Durata skill-urilor: +52 +661 Max PM
G9 +76 valoarea atacului +6 viteză de atac +1.645 Max PV Durata skill-urilor: +54 +685 Max PM
G10 +79 valoarea atacului +6 viteză de atac +1.717 Max PV Durata skill-urilor: +56 +715 Max PM
P +85 valoarea atacului* +7 viteză de atac +1.862 Max PV Durata skill-urilor: +61 +775 Max PM +42 Apărare

* când şeful grupei are conducerea la P va putea numi Stabileşte ca atacator 2 membri ai grupei ca "Atacatori".

Antrenarea competenţei

Competenţa numită conducere se antrenează cu ajutorul cărţilor. Există 3 cărţi diferite, care se folosesc în funcţie de nivelul la care a ajuns competenţa. Acestea se pot obţine prin drop random de la toţi monştrii. De la nivelul M1 încolo vor fi necesare din ce în ce mai multe cărţi reuşite pentru a ajunge la nivelul următor.

Nivel Numărul de cărţi necesare Cartea necesară
0->M1 1 carte pe nivel Fundal.pnglink={{{link}}} Arta de război Sun-zi
Sunt necesare 20 de cărţi
citite cu succes.
M1->M2 1 Fundal.pnglink={{{link}}} Arta de război Wu-zi

Sunt necesare 55 de cărţi
citite cu succes.
M2->M3 2
M3->M4 3
M4->M5 4
M5->M6 5
M6->M7 6
M7->M8 7
M8->M9 8
M9->M10 9
M10->G1 10
G1->G2 11 Fundal.pnglink={{{link}}} WeiLiao Zi

Sunt necesare 155 de cărţi
citite cu succes.
G2->G3 12
G3->G4 13
G4->G5 14
G5->G6 15
G6->G7 16
G7->G8 17
G8->G9 18
G9->G10 19
G10->P 20