Bonus

Disambig.png This page is a Disambiguation page


1. Definiţie

O Lovitură critică reprezintă o lovitură deosebită în contextul jocului. Această lovitură, în anumite circumstanţe, poate provoca o mărire considerabilă a pagubelor produse. Această marire considerabilă are un mod de calcul diferit(alternativ) faţă de o lovitura normală. În mod curent, dacă se dă o Lovitură critică, valoarea pagubelor normale se dublează.


2. Calculul pagubelor

Un mic exemplu de calcul: Un jucător luptă contra altui jucător. La o lovitură normală, acesta produce o valoare a pagubei de 500 puncte(PV). Dacă nimereşte o Lovitură critică, valoarea pagubei se dublează devenind în acest caz de 1000 puncte(PV).


3. Ce înseamnă Lovitura critică?

Şansa la o Lovitură critică, în principiu, are o mult mai mare însemnătate decât şansa la o Lovitură pătrunzătoare. Aceasta constă în faptul că Lovitura critică - atât în varianta Player vs Monster(PvM), cât şi în varianta Player vs Player(PvP) - produce o mărire considerabil mai mare a valorii pagubelor produse. În varianta Player vs Monster(PvM) avantajul constă într-o şansă mai mare a loviturilor critice. Dacă toate loviturile date devin critice, aceasta conduce la învingerea monstrului/mob-ului de două ori mai rapid. La creşterea în Level şi Farming, acest lucru este un factor de reducere considerabilă a timpului alocat pentru activităţile sus-mentionate. În varianta Player vs Player(PvP) avantajul apare atunci când se analizează avtajele unei diviziuni între tipul de lovituri patrunzătoare şi a loviturilor critice. Evaluarea importanţei fiecărui tip de Lovitură pentru a stabili care dintre ele este mai importantă este discutabilă, dar este indubitabil faptul că o mai mare şansă pentru fiecare tip de lovitură în parte (critică respectiv pătrunzătoare) nu poate aduce decât avantaje. De regulă, Lovitura critică este preferată deoarece aceasta produce o valoare a pagubei mai mare. Îndată ce se observă că pagubele cauzate oponentului se situează în limite normale(nu critice) aflându-se sub valorile apărării oponentului, se recomandă, pentru a mari(maximiza) pagubele produse, o trecere la loviturile pătrunzătoare. Deoarece(exemplu): Dacă un jucător provoacă o pagubă de 1000 puncte unui oponent care are o valoare a apărării de 500 puncte, aceasta presupune că, valoarea unei lovituri critice ar fi de 2000 puncte. O Lovitură pătrunzătoare în schimb, ar provoca în acest caz doar o valoare a pagubei de 1500 puncte. Dacă jucătorul ar provoca spre exemplu aceluiaşi oponent o pagubă normală de 100, aceasta ar însemna că o Lovitură critică ar valora doar 200 de puncte. În schimb, în acest caz, o Lovitură pătrunzătoare ar valora 600 puncte. Astfel se poate constata faptul că, odată cu creşterea valorii apărării oponentului, Lovitura critică pierde din importanţă/valoare, iar Lovitura pătrunzătoare devine mai importantă dat fiind faptul că, prin creşterea valorii apărării, întotdeauna vor fi reduse pagubele loviturilor normale şi implicit celor critice.


4. Recomandări

În modul PvM(Player vs Monster), se porneşte de la faptul că Lovitura critică trebuie aleasă ÎNTOTDEAUNA în detrimentul celei pătrunzătoare, deoarece monştrii(mobii) dispun doar de o valoare mică de apărare, astfel probabilitatea creşterii valorii pagubelor provocate printr-o Lovitură critică apare mult mai des. În modul PvP, pe de altă parte, eficacitatea celor două tipuri trebuie bine cântărită. Aici se constată că la utilizarea Skill-urilor(competenţelor) – valorile pagubelor produse prin intermediul lor(a loviturilor critice) este mai mare decât valoarea apărării unui oponent la fel de puternic. De aici reiese importanţa deosebită a loviturilor critice la folosirea competenţelor(skill-urilor). Numai în lupta contra unui oponent mult mai puternic loviturile pătrunzătoare pot provoca valori ale pagubelor mai mari decât cele ale loviturilor critice în masura în care sunt utilizate competenţele(skill-urile). Pentru jucătorii care doresc rezultate în modul PvP(Player vs Player) şi care în aceste condiţii reuşesc să cauzeze doar puţine pagube oponentului (acestea situându-se sub nivelul apărării acestuia), se impune o valoare mare a şansei la o Lovitură pătrunzătoare. În afară de aceasta, Lovitură pătrunzătoare devine deosebit de importantă atunci când itemele oponentului (armură/armă etc.) au ca bonusuri apărare contra diverselor tipuri de arme(sabie, 2 mâini, pumnal etc.) sau apărare contra magiei. Aceste bonusuri pot, în anumite circumstanţe, să reducă enorm pagubele cauzate oponentului, astfel încât şi pagubele competenţei(skill-urilor) scad sub nivelul apărării sale. În acest caz, se impune neapărat existenţa unei şanse ridicate la loviturile pătrunzătoare.


5. Probabilitatea şansei la o Lovitură critică – cât este de recomandată?

O şansă mai mare la Lovitură critică este pentru fiecare jucător de importanţă foarte mare. În modul PvM(Player vs Monster), loviturile critice duc (prin eliminarea mai rapidă a monştrilor/mobilor) la o scurtare a timpului alocat farming-ului sau creşterii în nivel. În modul PvP(Player vs Player), şansa sporită la o Lovitură critică nu este de neglijat deoarece utilizarea skill-urilor(competenţelor) în luptă este inevitabilă. Doar în cazul unui oponent mai puternic sau a unuia cu iteme deosebite (care posedă bonusuri cu apărări contra diferitelor tipuri de arme şi/sau apărare magie) sunt preferabile loviturile pătrunzătoare având un aport mai mare în provocarea pagubelor decât cele critice. În concluzie, este recomandat că fiecare jucător să încerce să crească cât mai mult bonusurile armelor/itemelor care au această şansă de mărire a unei lovituri critice.


6. Măsuri care se pot lua contra loviturilor critice

Atât monştrii/mobii cât şi jucătorii pot, în situaţii de luptă, să dea lovituri critice. Din acest motiv, este importantă cunoaşterea modalităţilor prin care pagubele cauzate de aceste lovituri critice se pot diminua. Posibilităţile totuşi sunt relativ reduse în acest caz.


X% Şansă de blocare a unui atac corporal:

Aceasta nu face referire strict la apărarea contra loviturilor critice, ci în general la toate loviturile primite. Printr-o şansă mai ridicată a blocării unui atac, creşte şansa ca un astfel de atac să eşueze. Totuşi, blocarea nu se rezumă doar la loviturile critice, ci şi la cele normale, astfel că nu se poate preciza niciodată ce fel de lovituri au fost de fapt blocate. De asemenea competenţa Binecuvântare (a şamanilor zmeu) poate influenţa în mod semnificativ această şansă de a scăpa de o Lovitură critică.


Creşterea apărării:

O creştere a apărării duce întotdeauna la o reducere a pagubelor normale. Pentru fiecare punct de pagubă (normal) care poate fi scăzut (bazat pe creşterea apărării), scade o eventuală pagubă dată printr-o Lovitură critică cu 2 puncte. Este verificat faptul că reducerea pagubelor provocate prin lovituri normale trebuie crescută cât mai mult. Pentru o creştere a apărării există două modalităţi principale. Pe de o parte, se va încerca creşterea cât mai mult a valorii apărării. Prin creşterea valorii apărării scad enorm pagubele suferite. Este de luat în seama totuşi faptul că, o creştere a apărării conduce la creşterea şansei oponentului la o Lovitură pătrunzătoare. Valoarea apărării se poate creşte prin intermediul a diverse competenţe(spre exemplu, prin Corp de Fier - războinic mental). Pe de altă parte, se poate încerca creşterea apărării magice şi îmbunătăţirea armelor/itemelor. Această conduce la diminuarea pagubelor în cazul unui atac cu acelaşi tip de armă. Chiar şi pagubele provocate de lovituri pătrunzătoare vor fi diminuate. Inconvenientul în această metodă o constituie preţul. Itemele cu apărări multiple precum şi apărare magie sunt, de regulă, foarte scumpe.


7. Posibilităţi de creştere a şansei la Lovitură critică

Bonusuri de bază:
Cu noroc:

8. Calculul şansei la o Lovitură critică

Valoarea procentuală a şansei la o Lovitură critică este adăugată unei lovituri normale.Astfel două iteme cu câte 10% şansă la Lovitură critică fiecare, dau în mod simplu o valoare totală de 20%. Prin maximizarea tuturor posibilităţilor oferite de iteme/rouă/bonusuri etc. se obţin datele prezentate în tabelul de mai jos:

Obiect Prozent
Brăţară lacrima cer+9 cu 3x Lacrima cerului 14%
Cercei lacrima cerului+9 cu 3x Lacrima cerului 8%
Bonus de armă 10%
Bonus de colier 10%
Bonus Cizme 10%
Piatra lovitură-fatală+4 8%
Rouă Roşie 20%
Lovitură Critică 20%
Apă Dok 10%
Summe 110%

Asta înseamnă:

• Şansă Maximă la Lovitura critică (fără Ajutorul Dragonului si Cristalul de energie): 110%
Începând cu 100% orice lovitură este critică iar procentele suplimentare nu au niciun efect!

• Şansă Maximă la Lovitura critică (singur, nu în grup) şi fără echipament: 60%