Steaua Nordului

Steaua Nordului

Images
Steaua Nordului.png
Background.png
Steaua Nordului.png
Description
Steaua Nordului
Sigiliu pietrificat făcut din gheaţă pură. Permite accesul la etajul 6 din Turnul lui Nemere.
Function
Quests

This item is not used in quests.

Origin
Other
Tradable Dropable Storable Stackable
NPC Trade Window Private Shop
No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo  • Timp rămas : 4 minute.

▲ To the top ▲